Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” powstało 25 listopada 2016 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Robert Mazurek – prezes

Agnieszka Włoszek – wiceprezes

Janusz Chmielarz – skarbnik

Renata Sieromska – członek

Piotr Skowron – członek

 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Łukasik – przewodniczący

Ewa Grodzka – członek

Paweł Żochowski – członek

 

STATUT STOWARZYSZENIA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie, ale i rozszerzenie działalności rozpoczętej przez „Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” – propagowanie idei podróżowania po Polsce i świecie, krzewienie turystyki i krajoznawstwa, upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku. Oprócz poznawania „dalekich, egzotycznych lub też tajemniczych miejsc, odległych nie tylko geograficznie, ale również kulturowo” wśród celów Stowarzyszenia znajduje się poznawanie kraju ojczystego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ponadto Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” pozwala na tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi szeroko rozumianą tematyką podróżniczo-geograficzną, popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.

Stowarzyszenie jest organizatorem trzech cykli: "Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami", "Radzyńskich Podróży Teatralnych" oraz "Radzyńskich Wędrówek Literackich". Ponadto prowadzi portal internetowy http://kochamradzyn.pl/